สินค้าทั่วไป ( คุ๊กกี้ )

คำอธิบายสินค้า

คุ๊กกี้ …. …… ….. ……. ……. ……. …….. …… …..

ส่วนประกอบ ….. ….. ….. …..

ขนมขาไก่

คำอธิบาย

ขนมขาไก่ .. .. . . . .. . . . .. . . . .. . . .. .